Sveikatos centras

PACIENTŲ ŽINIAI
2022 02 08

UAB „Antano Lizdenio sveikatos centre“ prisirašę asmenys, kurie nėra pasirinkę psichikos sveikatos paslaugų teikėjo, bus priskirti Všį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, psichikos paslaugoms gauti. UAB „ Antano Lizdenio sveikatos centras“ yra sudaręs sutartį su Všį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, psichikos paslaugoms gauti.
Prisirašiusieji asmenys turi galimybę pasirinkti psichikos sveikatos centrą per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo.

Direktorius               Antanas Lizdenis

 


 

Skiepai nuo Covid -19 virusnės infekcijos

Įstaigoje sudaromi sąrašai asmenų , kurie norės skiepytis nuo Covid- 19 virusinės infekcijos.

Pirmoje eilėje bus skiepijami asmenys virš 65 metų amžiaus, toliau pagal vyriausybės nustatytą prioritetų sąrašą. Prašome skambinti į įstaigos registratūrą tel. 842554448 ir užsiregistruoti skiepijimui. Turėdami Jūsų išreikštą valią ir kontaktinius duomenis, gavę vakcinas pranešime tikslų skiepijimo laiką ir vietą. Prašome kuo aktyviau dalyvauti skiepijimo procese. Visus klausimus dėl skiepų galite išspręsti susiekę su savo šeimos gydytoju.

Tik visi susitelkę galėsime įveikti pandemijos iššūkius.

 

JŪSŲ SVEIKATA – MŪSŲ BENDRAS RŪPESTIS

My Post-2

22_CIMG0011UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“ įsikūręs Naujojoje Akmenėje, ligoninės pastate adresu Žemaitijos g. 6. Dirbame nuo 2004 m.. Pagrindinė veikla – pirminė asmens sveikatos priežiūra. Čia dirba šeimos gydytojai, jiems talkina vidaus ligų gydytojai, pediatrai, chirurgas, akušeriai ginekologai, yra odontologijos kabinetas.

Sveikatos centre prisirašę prie šeimos gydytojų pacientai aptarnaujami nemokamai, nes  įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Norintys gydytis paprasčiausiai kreipiasi į registratūrą, kur užpildo prašymą. Reikalinga su savimi turėti asmens dokumentą.. Jeigu rekalinga detalesnė informacija ir neturite laiko ateiti, galite skambinti telefonu (8 425) 54448, arba paklausti elektroniniu paštu adresu registracija@sveikatoscentras.lt. Mūsų centre galite pasirinkti šeimos gydytojus : Antaną Lizdenį, Elvyrą Lizdenienę ir Audronę Peleckienę. Lidiją Petkevičienę , plačiau apie juos skyrelyje gydytojai. Gydytojas A. Lizdenis taip pat konsultuoja kaip gydytojas reumatologas , echoskopuotojas ,atlieka manualinę terapiją. Specializacijos kryptis – lėtinių kūno skausmų diagnostika ir gydymas.

Pagrindinis mūsų darbo principas: greitai, efektyviai ir kokybiškai spręsti jūsų  sveikatos problemas. Sveikatos centro pavadinimas parinktas neatsitiktinai (nepavadinome ligų centru), todėl ateikite ne tik tada kai susirgsite, bet ir kol esate sveiki, čia gausite naudingos informacijos kaip išsaugoti ir stiprinti savo sveikatą.

 

image description

Įgyvendinami projektai
Veiksmų programa 2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programa
Prioritetas 8
Priemonė Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Projekto pavadinimas Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms
Projekto numeris 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019 – 2022
Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą Akmenės rajone
Siektini rezultatai Projekto įgyvendinimo metu Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos įsigys medicininę įrangą bei patalpas pritaikis neįgaliųjų poreikiams
Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris (-iai) VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Ventos ambulatorija; VšĮ Papilės ambulatorija; VšĮ Kruopių ambulatorija; UAB “Antano Lizdenio sveikatos centras”
Finansavimo šaltinis (-iai) Europos regioninės plėtros fondo, projekto vykdytojo ir privačios lėšos
Projekto vertė ( Eur) 202849
ES fondų lėšos ( Eur) 172421.65
Valstybės biudžeto lėšos (Eur) 15213.67
Privačios lėšos ( Eur) 3247.5
Savivaldybės biudžeto lėšos ( Eur) 11966.18