Naujienos

PACIENTŲ ŽINIAI
2022 02 08

UAB „Antano Lizdenio sveikatos centre“ prisirašę asmenys, kurie nėra pasirinkę psichikos sveikatos paslaugų teikėjo, bus priskirti Všį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, psichikos paslaugoms gauti. UAB „ Antano Lizdenio sveikatos centras“ yra sudaręs sutartį su Všį Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, psichikos paslaugoms gauti.
Prisirašiusieji asmenys turi galimybę pasirinkti psichikos sveikatos centrą per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo.

Direktorius               Antanas Lizdenis