Naujienos

kuriame_lt_ateiti

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“

Veiksmų programa 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Prioritetas 8 prioritetas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“
Priemonė 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
Projekto pavadinimas Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms
Projekto numeris  08.1.3-CPVA-R-609-61-0019
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019/06 – 2021/06
Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą Akmenės rajone.
Siektini rezultatai Projekto įgyvendinimo metu Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos įsigys medicininę įrangą bei patalpas pritaikys neįgaliųjų poreikiams.
Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Kruopių ambulatorija, UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras”
Finansavimo šaltinis (-iai) Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos;

Partnerio lėšos

Projekto vertė (tūkst. Eur) 202,85
Paramos lėšos (tūkst. Eur) 187,64
Savivaldybės lėšos (tūkst. Eur) 11,96
Partnerio lėšos (tūkst. Eur) 3,25